true

Naturelle®


RMC 25189973

RMC25189973
Naturelle® - Plus Maxi Pads with Wings
Includes 250 maxi pads.
Naturelle® - Panty Liners, Individually Wrapped, White

RMC25030073
Naturelle® - Panty Liners, Individually Wrapped, White
Includes 200 individually packaged panty liners.