Pointers


Apollo® - Slimline Pen-Size Pocket Pointer w/Clip, Extends to 24-1/2", Silver
APO18001
Kensington® - Wireless Presenter Pro with Green Laser Pointer, 150 ft.
KMW72353